Proteinler bir hücrede nerede üretilir?

Proteinler bir hücrede nerede üretilir?

Bir hücrede, proteinler hücrenin ribozomlarında yapılır. Ribozomlar, proteinleri sentezlemek için uzun amino asit zincirlerini bir araya getirir. MRNA (haberci ribonükleik asit), tRNA (transfer ribonükleik asit) ve amino asitler protein oluşturmak için birlikte çalışırlar.

mRNA, hücrenin çekirdeğinde yapılır. Ribozomların alt birimleriyle birleşir. TRNA, hücre boyunca yayılan amino asitlerle bağlanır. MRNA, amino asitleri oluşturmak için talimatlar sağlar ve tRNA gerekli aktarımı gerçekleştirir. Bir ribozom, bir tRNA molekülüne bağlanır ve bir amino asidi uzaklaştırır. Ribozom, bir amino asit zinciri oluşana kadar bu işleme devam eder.