Kardiyorespiratuar Sistem Nedir?

Kardiyorespiratuar sistem genel olarak hücresel kullanım için oksijene girmeye ve atık ürünleri vücuttan atmaya çalışırken kalp, kan damarları ve akciğerlerin etkileşimi anlamına gelir. Damarlar vücuda taze oksijen taşırken, damarlar vücudun oksijen kaynağını tekrar doldurmak için ciğerlerine geri dökülen kan taşıyor.

Kardiyo-solunum sistemi insan vücudunu hem oksijenli hem de atık ürünlerden arındırmak için çalışır. Oksijen, akciğerlere havadan girerken, alveoler kese, akciğerlerdeki küçük hava odaları içine akar. Oradan, bireysel oksijen molekülleri, alveoler kese içindeki küçük arterler yoluyla kan dolaşımına devam eder. Bu yeni oksijenli kan, sol atriyuma ve kalbin ventrikülüne pulmoner venlerden geçer. Kan vücutta aort yoluyla dolaşır, sonunda vücuttaki her organ ve hücreden geçer.

Hücreler arteriyel kandan oksijen alır ve oksijensiz kan, venöz sistem yoluyla kalbe döner, karbondioksit ve diğer atık ürünleri taşır. Oksijenli kan, kalbin sağ atriyumuna ve ventrikülüne vena kava yoluyla girer, burada akciğerlerindeki alveollere döner, karbondioksit ve atık ürünlerini taze oksijen ile değiştirir. Bu karbon dioksit daha sonra ekshalasyondan sonra vücuttan çıkar.