Sol Paraaortik Lenf Düğümü Nedir?

Sol para-aortik lenf nodu, torasik kanaldan ve karın boşluğundan drenaj almak ve işlemek için birincil işe sahiptir. Para-aortik lenf nodları aort yakınında sol renal venin yukarısında bulunur ve bel omurları.

Sol ve sağ para-aortik lenf nodu vardır ve her ikisi de üst toraks ve karın boşluğundan drenajı işlemeye çalışır. Bu lenf düğümleri tıbbi olarak PAN olarak adlandırılır. Genellikle lomber lenf nodları ve immün sisteme referans olarak kullanılırlar. Para-aortik lenf nodları, bel bölgesinin önündeki karın bölgesinde bulunan karmaşık bir lenfatik sistemin bir parçasıdır. İnsan vücudundaki diğer lenf düğümlerine benzer şekilde, para-aortik lenf düğümleri zaman zaman şişebilir. Bazı hastalıklar diğer tarafı (sağ veya sol para-aortik lenf nodu), serviksi, periton boşluğunu ve bazı durumlarda kasık düğümlerini etkileyen tıkanmalara neden olabilir. Bazı durumlarda, para-aortik lenf düğümleri kanserden kaynaklanan metastaz bölgesi olabilir. Para-aortik lenf düğümleri bir kanser tedavisi biçimi olarak çıkarılabilir veya disseke edilebilir veya kanserin vücuttaki diğer bölgelerle ilişkisini test edebilir. Para-aortik lenf nodlarında yapılan araştırmaların çoğu kanser araştırması ile ilgilidir.