Circumflex Arter'in İşlevi Nedir?

Circumflex Arter'in İşlevi Nedir?

Sirkumfleks arterin asıl işlevi, kalbin farklı bölgelerine oksijenli kan temin etmektir, diyor Healthline. Kanla sağladığı kalbin bölgeleri kişiden kişiye değişmekle birlikte, her zaman papiller kası ve sol ventrikülün bir kısmını kan verir.

Bazı insanlarda sirkumfleks arter, sinüatriyal nodal artere kan sağlar, Healthline'ı belirtir. Sol koroner arterin sirkumfleks dalı ve daha küçük arter sistemlerine ayrılıyor.

eMedicineHealth'e göre, sirkumfleks arter sol atriyum ve sol ventrikül arasında kalbin arkasından geçer ve sol ventrikülün yan duvarına kan iletir. Sol ventrikül vücudun ana atardamarı olan aorta kan pompalar. Kalbin yakınında aorttan dallanan iki ana koroner arter vardır. Sol ana koroner arter, sirkumfleks artere daldırır ve sol ön inen artere, interventriküler septuma ve sol ventrikül ön duvarına ve ön duvarına kan sağlar. Sağ koroner arter, sağ ventriküle ve sol ventrikülün alt duvarına ve posterioruna kan verir. Bu koroner arterler, kalbin etkili bir şekilde pompalanması için ihtiyaç duyulan oksijen bakımından zengin kan sağladıklarından önemlidir. Kalp yeteri kadar oksijenli kan alamadığında, kalp yetmezliği nedeniyle kalp zarar görür.