İzotoplarda Değişken Sayıda Elektron Var mı?

İzotoplarda değişken sayıda elektron yoktur. Atom çekirdeğinde farklı sayıda nötron vardır. Çekirdekteki ekstra nötronlar atomları ağır, kararsız ve radyoaktif yapar.

Çekirdekteki ekstra nötronlar atomun kütlesini arttırır. Dolayısıyla, izotoplar aynı atom numarasına sahip, ancak biraz farklı atom kütlelerine sahip aynı elementin atomlarıdır.

Her elemanın izotopları yoktur. Bazı öğelerin birden fazla izotopu var. Normal bir karbon atomunun çekirdeğinde altı nötron vardır. C-14 karbon izotopunun çekirdeğinde sekiz nötron vardır.

Uranyumun iki izotopu vardır: U-235 ve U-238. Normal hidrojende döteryum ve trityum olarak bilinen iki izotop vardır.