Tuzlu Su Neden İyi Bir Elektrik İletkendir?

Tuzlu Su Neden İyi Bir Elektrik İletkendir?

Tuzlu su iyi bir elektrik iletkenidir, çünkü bir elektrolit çözeltisidir. Elektrolitler olan tuzlar, asitler ve hidroksit gibi maddeler de elektrik akımı iletebilir. Tuzlu su, su ve sodyum klorür içeren bir karışımdır. Sodyum klorür suda çözündüğünde, su sodyum ve klor iyonlarını ayırır.

Tuzlu su, pozitif yüklü bir sodyum iyonuna ve negatif yüklü bir klorür iyonuna ayrılır. İyonlar, elektron kazanıp kazanmadıklarına bağlı olarak pozitif veya negatif bir elektrik yüküne sahip atomlardır. Metal benzeri bir sodyum pozitif yüklü iyonlar oluşturur. Bir klorür iyonu metal değildir ve negatif yüklü bir iyon oluşturur.

Tuzlu su elektrik iletkeni olmasına rağmen, saf su değildir. Tuzlu su devresi yapmak, tuzlu suyun elektrik yükü verme yeteneğini gösteren bir deneydir. Bu deneyi yapmak için, 9 voltluk bir pil, ampul, yalıtımlı bakır teller, beher, tuz ve su içeren öğelere ihtiyaç vardır.

Sodyum klorür, NaCl kimyasal formülüne sahiptir. Aynı zamanda bir iyonik bileşiktir. Bir bileşik sulu bir çözelti içinde çözülür ve elektrik iletebilirse, buna elektrolit denir. Tersine, bir bileşik eridiğinde ve bir çözelti haline geldiğinde elektrik iletmezse, elektrolit değildir. Sadece metal içermeyen bileşikler elektrolit olmayan örneklerdir.