Buz Elektriği İletiyor mu?

Buz Elektriği İletiyor mu?

NEWTON'a göre, buz elektrik iletebilir, ancak bu çok zayıf bir iletkendir. Su elektrik iletmez; sudaki (iyonlardaki) safsızlıklar oluşur ve iyonlar donmuş suda çok hızlı bir şekilde tünel yapmazlar.

Saf su elektriği iletmez ve bu nedenle saf sudan donmuş bir buz bloğu hiç elektrik vermez. Su elektriği ilettiğinde, aslında suda çözünen iyonlar (yüklü moleküller veya atomlar) ortaya çıkar. Bu iyonlar iletime izin verir. Sıvı suda, bu iyonlar hareketlidir, iletkenliğe izin verir, fakat buz katı olduğu için mevcut iyonlar hareketli değildir, buzu çok zayıf bir iletken yapar.