Sitrik Asit Elektrik Verir mi?

Sitrik Asit Elektrik Verir mi?

Sitrik asit, iyi bir elektrik iletkeni değildir. Bunun nedeni, suda hızla parçalanan zayıf bir asit örneği olmasıdır.

Sitrik asit yalnızca nispeten az iyon üretir ve bu da onu elektrik için zayıf bir iletken yapar. Öte yandan, güçlü asitler elektriği çok iyi iletir. Güçlü bir asit örneği, hidroklorik asittir. Güçlü bazlar ve zayıf elektrolitler de iyi iletkenler oluşturur. PH ölçeğinde sitrik asit 4'tür ve hidroklorik asit daha güçlüdür. Güçlü bir elektrolitin sitrik asit gibi bir çözeltiye yerleştirilmesi iletkenliğini artıracaktır çünkü çok miktarda elektrolit içeren çözeltiler daha fazla iyon üretmektedir.