İklim Toprak Oluşumunu Nasıl Etkiler?

İklim toprak oluşumunu etkiler çünkü minerallerin ayrışması, minerallerin taşınması ve elementlerin salınımı gibi işlemler için mevcut olan su miktarını belirler. İklim ayrıca, kimyasal ayrışma oranını belirleyen toprağın sıcaklığını da etkiler.

Sıcak ve nemli iklimler bitkilerin hızlı büyümesini teşvik eder. Bu, yüksek miktarda organik madde üretimine yol açar. Bu tür iklimde organik maddenin ayrışması da hızlanır. Soğuk ve kuru iklimlerde bitkinin büyümesi ve ayrışması üzerinde ters bir etkisi vardır. Farklı iklimler, organik bitki materyalinin donma, çözülme, ıslanma ve kurutma işlemlerini kullanarak parçalanmasına yardımcı olur. Islanma durumunda yağış, topraktaki karbonatlar gibi mineralleri çözen sızıntıya neden olur. Sonra yağmur onları toprağın derinliklerine yıkar.

Toprak oluşumunu etkileyen diğer şeyler arasında ebeveyn materyali, canlı organizmalar, topografya ve zaman sayılabilir. Ana materyal, toprak oluşumunun başladığı organik ve mineral materyallerden oluşur. Toprağın oluşumunun başladığı malzeme, oluşturulan toprağın türü ve toprağın oluşması için geçen süre üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.

Canlı organizmalar, doğal bitki örtüsü, mantarlar, bakteri ve toprak gelişimine katkıda bulunan yuva hayvanlarından oluşur. Aynı zamanda yatay konum olarak da bilinen topoğrafya, bir alanın çevresindeki nem ve sıcaklıkta yerel değişikliklere neden olur. Bu, yağmur suyunun toprağa girip çıkmasını etkileyen alanın dikliği, şekli ve eğimi gibi yönleri içerir.