P205 Doğru İsmi Nedir?

Difosfor pentoksit, P2O5 kimyasal formülü için bileşik isimdir. Bu bileşik için başka bir ad, fosforik asit üreten su ile reaksiyonu nedeniyle fosforik anhidriddir. Difosfor pentoksit toksik bir maddedir.

Yanan fosforun kuru havadaki kimyasal reaksiyonu difosfor pentoksit üretir. Bu bileşik beyaz ve kokusuzdur. Moleküler ağırlığı mol başına 141.94 gramdır ve kaynama noktası 680 derece Fahrenheit'tir. Difosfor pentoksitin uygulanması bir dehidrasyon ajanıdır.

Difosfor pentoksit de aşındırıcı olduğundan cilt yanıklarına ve göz yaralanmasına neden olabilir. Benzer şekilde, bu maddenin solunması solunum yolu tahrişinden olası akciğer ödemine kadar değişen semptomlara neden olabilir. Bu nedenlerden dolayı, bu maddeye aşırı özen gösterilmesi önemlidir.