Yeşil Devrimin Olumlu ve Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Yeşil Devrimin Olumlu ve Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Eğitim Portalına göre, Yeşil Devrim çevre ve toplum üzerinde olumsuz etkilere sahipken, hareketin gıda verimliliği, fiyatlar ve miktar üzerinde olumlu etkileri oldu. Yeşil Devrim, sentetik herbisitler, kimyasal gübreler ve böcek ilaçları nedeniyle tarımsal verimliliğin arttığı bir dönemdi.

Eğitim Portalı, kimyasal gübrelerin ekin besleyici ürünlerle beslenmelerine yardımcı olduğunu, bunun da verimliliği ve ekim verimini arttırdığını açıklar. Yeşil Devrim üretim maliyetlerini ve yiyecek fiyatlarını düşürdü. Bununla birlikte, pestisitlerin, gübrelerin ve herbisitlerin kullanımı erozyonu ve kirliliği arttırmıştır. Pestisit ve herbisitlerin artan kullanımı, çiftlik alanlarını çevreleyen toprak ve suyu kirletmiştir.