Hangi Ünlü Gökbilimci Venüs ve Jüpiter'i Gözlemledi ve Kopernik'in Heliocentric Güneş Sistemi Teorisini Destekledi?

On yedinci yüzyıl gökbilimcisi Galileo Galilei, büyük kilise liderlerini ve önde gelen bilim adamlarını, Dünya'nın değil, güneş sisteminin merkezi olduğuna inanan, yaygın olarak inandırıcıdır. teleskoplu astronomi, Nicolaus Copernicus'un 16. yüzyıl başındaki heliosentrik teorilerini doğrulamasına yardım etti.

Copernicus'tan önce, gökbilimciler, Dünya'nın merkezi olduğunu öne süren güneş sisteminin jeosantrik modeline inandılar. Copernicus çıplak gözle çalıştı ve Helioscentric teorilerini 1500'lerin başında yayınladı. Galileo teorilerinin çoğunu onaylayana kadar çalışmaları pek sayılmazdı. Galileo başlangıçta, uzun zamandır Aristoteles'in felsefesine abone olan gökbilimcilerden ve kilise liderlerinden, güneşin ve diğer gezegenlerin Dünyayı yörüngeye sokması üzerine direnişe geçti.