Bir Nehir ve Kollarına Göre Tahliye Edilen Bir Arazi Alanı Nedir?

Belirli bir nehir ve kolları tarafından boşaltılan arazinin alanına nehir havzası veya drenaj havzası denir. Nerede başlayıp bittiğine bağlı olarak küçük veya büyük alan.

Belirli bir nehir havzasında bulunan tüm sular, bir deniz, okyanus gölü veya daha büyük bir nehir olabilen aynı son noktaya akar. Mississippi Nehri havzası, tümü sonunda Meksika Körfezi'ne akan birkaç küçük nehir içerdiğinden büyük bir havza örneğidir. Bu küçük nehirlerin tümü, Mississippi'de aynı son noktaya akan farklı kaynaklardan ve kollardan oluştuğundan, kendi havzalarını da içerir. Büyük havzaların çoğu, daha küçük havzalardan oluşur, ancak bazı küçükler doğrudan denize veya okyanusa akarsa kendi kendine yetebilir.

Bir nehrin kaynağı veya kollarının kaynakları, su havzasının başlangıcıdır. Bu kaynaklar, yayların yanı sıra kar ve buzullardan akıntıları içerebilir. Su havzasının sonu her zaman nehrin ağzıdır, ki burada daha büyük su kütlesine akar.