Osmotik Denge Nedir?

Osmotik denge, suda çözünen konsantrasyonunun yarı geçirgen bir zarın her iki tarafında aynı olduğunu belirtmek için kullanılan terimdir. Su hala membrandan geçerken, her iki tarafta da kazanç veya kayıp yoktur.

Osmoz, suyun, zarın her iki tarafındaki farklı çözünen konsantrasyonları nedeniyle su moleküllerinden daha büyük parçacıkların geçmesine izin vermeyen bir zardan geçtiği süreçtir. Ozmotik basıncın neden olduğu difüzyondur. Su, daha düşük çözünme konsantrasyonuna sahip olan taraftan, daha yüksek çözünme konsantrasyonuna sahip olan taraftan hareket eder. Bu, her iki taraftaki su miktarından bağımsız olarak yapılır ve zarın bir tarafının daha büyük bir su hacmine sahip olmasına neden olabilir.

Membranın her iki tarafındaki çözeltiler ozmotik dengeye eriştiğinde, bunlar izotonik çözeltilerdir. Denge haline gelinceye kadar, yüksek çözünen konsantrasyonlu çözeltiye hipertonik, düşük çözünen konsantrasyonlu çözeltiye hipotonik denir. Osmozun temel süreci, farklı çözeltilerin dehidratasyona neden olma nedeni ve tuzlu yiyecekleri yeme neden susuzluğa neden olmasıdır. Yüksek konsantrasyondaki tuz molekülleri suyu vücudun hücrelerinden çeker.