Genetik Denge Nedir?

Genetik Denge Nedir?

Genetik denge, bir tür içindeki genetik mutasyonun stabilizasyonudur. Kavram Hardy-Weinberg ilkesinden geliyor ve evrimsel değişimin ölçüsü olarak hizmet ediyor.

Dengenin gerçekleşmesi için, çeşitli genetik mutasyonlara neden olan dış üreme etkisi yoktur. Stabilizasyon ayrıca doğal seçime aykırıdır, çünkü üreme belirli eşlerin özelliklerine yönelik tercihler olmadan yapılır. Mutasyon şansını azaltmak için eşler büyük bir popülasyondan rastgele birini seçerler. Genetik denge, evrimin zıddıdır ve evrimin gözlenmesi ancak şu anda genetik denge yaşayan türlerde mümkündür. İlkenin gerekliliklerini karşılayan bir tür bulmak nadirdir.