Bir Bor Atomun Kaç Protonu Var?

Element borunda beş proton, beş elektron ve altı nötron vardır. Bor ayrıca, atomun kaç proton ve elektron olduğunu gösteren beş atom sayısına sahiptir. 11'lik yuvarlatılmış atom kütlesi ve B atomunun bir sembolü vardır.

Bor, periyodik tablodaki bir metaloid element olarak sınıflandırılır. Metaloidler arasında bor, silikon, germanyum, arsenik, antimon, tellür ve polonyum bulunur. Bu elementler metallerin ve metal olmayanların bir karışımıdır ve her iki grubun özelliklerine sahiptir. Her bir metaloid, metalik elementlere benzemesine veya metalik olmayan elementlere daha çok benzemesine bağlı olarak farklı özelliklere sahiptir.