Uzay-Zaman Sürekliliği Nedir?

Uzay-Zaman Sürekliliği Nedir?

Fizik ve matematikte, uzay-zaman sürekliliği, mekanı ve zamanı, geometrik niteliklerini vurgulayan ve bunları zaman da dahil olmak üzere birden fazla boyutu kapsayan tek bir kavramın parçaları olarak gören bir modeldir. /strong> Bu kavram, mekanı ve zamanı, birbiriyle yakından ilişkili fiziksel yapılar olarak tanımlamanın bir aracı olarak geliştirilmiştir. Albert Einstein ve onu takip eden diğer bilim adamları bu konsepti geliştirdi.

Evrenin bölümlerini anlamak için bir model olarak uzay-zaman sürekliliği kavramı, Albert Einstein'ın görelilik teorisi ile birlikte gider. Stanford Üniversitesi'ne göre, bu teori uzay ve zaman arasında bağlantı kurmaya yardımcı oldu ve bilim adamlarının ikisi arasında bir ilişki olması gerektiğini anlamasına yol açtı. Uzay üç boyut alır, zaman bir alır, uzay-zamanın dört boyutu vardır. Bilim adamları ve fizikçiler bu çok boyutlu nesnede herhangi bir delik veya boşluk olduğuna inanmadıkları için süreklilik olarak kabul edilir. Uzay-zaman dokusunun bir başka özelliği, sınırsız olarak bölünebilmesi ve alt bölümlere ayrılabilmesidir. Tarih boyunca herhangi bir nesne veya olayın bir yeri vardır ve uzay-zaman sürekliliği üzerindeki konumu ile tanımlanabilir.