Sürtünme İstenmeyen Ne Zaman?

Sürtünme İstenmeyen Ne Zaman?

Mekanik parçaların serbest ve sürekli hareket etmesinin gerekli olduğu herhangi bir durumda sürtünme istenmez. Bazı örnekler bir motorun içindeki hareketli parçaları, kapı menteşelerini ve su kızaklarını içerir.

Sürtünme kuvvetleri hareketli cisimlere karşıdır. Sürtünme motorun hareketli parçalarına karşı çıktığında, motor sürtünme kuvvetinin üstesinden gelmek için daha fazla enerji harcamak zorunda kalır. Sürtünme aynı zamanda mevcut enerjiyi ısıya aktarır. Bu ısı çalışan makinelere zarar verebilir ve hasara neden olabilir. Birçok mekanik cihaz, sürtünmeyi azaltmak için hareketli parçalarda yağlama veya gres yağı ile kullanılır.

Sürtünme, hareketli bir cisimden geçen hava veya sudan da kaynaklanabilir. Bu sürtünme, düzenekli ulaştırma araçlarının geliştirilmesiyle azaltılmıştır.