Yarım Daire Kanallarının İşlevi Nedir?

Yarım Daire Kanallarının İşlevi Nedir?

Yarım daire biçimli kanallar, kulağın dengeyle ilişkilendirildiği bir parçasıdır. Bu üç kanalda, beyindeki konum ve dengede veri iletmek için kirpikler ve sıvılar vardır.

Yarım daire kanalları beyne yön dengesi hakkında bilgi sağlamak için kullanılan üç kanaldır. Her kanal kirpikler ile kaplı ve endolimf denilen sıvı ile doludur. Baş ve vücut hareket ettikçe, akışkan bir hareket sensörü oluşturmak için kirpikleri hareket ettirir ve ileri geri hareket ettirir.

Yarım daire kanallarının üç ana kısmı yatay, posterior ve superiordur. Üstün, baş rotasyonundan sorumludur, arka kanal, saggital düzlemde hareketi ve rotasyonu ve yatay olarak dikey olarak algılar. Bu kanallardan bir veya daha fazlasının zarar görmesi, denge kaybına ve azalan işitme yeteneklerine neden olabilir.

Yarım daire kanalları oldukça gelişmiş durumda, beyin siliaların hissettiği açısal ivmeyi hesaplayabiliyor. Küçük yüzen parçacıklar, hareket sırasında kirpikleri uyarmak için sıvı ile birlikte hareket eder. Yarım daire biçimli kanallar koklea ile birlikte iç kulağın bir parçasını oluşturur ve işitsel sinire bağlanır. İç kulak dış kulağa oval pencere olarak bilinen ince bir zarla bağlanır.