Hücresel Organizasyon Nedir?

Hücresel Organizasyon Nedir?

Hücresel organizasyon, bir hücrenin bileşenlerini ve bu tek tek parçaların hücre içinde nasıl düzenlendiğini belirtir. Hücreler, en küçük organizasyonel canlı organizma düzeyidir.

Tüm hayvan hücreleri dört temel bileşen içerir. Bir hücrenin dışına plazma zarı denir. Bu tabakanın içinde, diğer tüm hücre bileşenlerini içeren, sitoplazma adı verilen sıvı benzeri bir maddede. Bir hücrenin diğer iki ana bileşeni, DNA ve ribozomlardır. DNA molekülleri genetik bilgiyi tutarken, ribozomlar protein sentezi için birincil bölgelerdir. Hücreler de bir çekirdek içerebilir veya içermeyebilir. Bu bileşen dahil edilirse, hücreye ökaryotik hücre adı verilir. Prokaryotik hücreler ise çekirdek içermez.