"Protein Sentezi" terimi ne anlama geliyor?

"Protein sentezi" terimi, bir proteinin yapılmasını ifade eder. Bu işlem çekirdekte başlar ve sonra ribozomlarda devam eder. Protein sentezi iki bölümden oluşur: DNA transkripsiyonu ve DNA translasyonu.

Transkripsiyon sırasında, bir DNA bölümü, bir haberci RNA veya mRNA, iplikçik oluşturmak için şablon olarak işlev görür. MRNA zinciri daha sonra nükleer zarftan geçer ve bir ribozoma girer. Ribozom mRNA zincirini yerinde tutar, transfer RNA adı verilen diğer RNA molekülleri, amino asitleri, protein yapı taşları olan ribozomlara taşır. Her tRNA molekülü, mRNA molekülünün bir kodon adı verilen bölümü ile eşleşen veya onu tamamlayan bir antikodon adı verilen bir kenara sahiptir. TRNA molekülü daha sonra amino asit yükünü serbest bırakır ve amino asit, büyüyen protein zincirine bağlanırken, mRNA zincirinden ayrılır.