Biyolojide Topluluk Nedir?

Biyolojide, bir topluluk aynı yerde birlikte yaşayan ve birbirleriyle etkileşime giren bir grup veya organizma koleksiyonudur. Topluluklar, toplumdaki baskın türler veya topluluk çevresi tarafından tanımlanabilir.

Biyolojik topluluklar birçok türden türlere etkileşime sahiptir. Tüm etkileşimler toplumun çeşitliliğini etkiler. Bir topluluk içinde bulunabilecek çeşitli etkileşimlere örnekler arasında parazitizm, avlanma, rekabet, karşılıklılık ve ortaklaşma sayılabilir. Bir topluluk içindeki etkileşimlerin çoğu sayısız türe yarar sağlarken, diğerleri yalnızca bir türe yarar sağlar ve topluluk içinde yüksek düzeyde rekabet sağlar.