Charles Yasasının Pratik Uygulaması Nedir?

Sıcak hava balonları, içten yanmalı motorlar ve donmuş bir hindi içindeki pişirme zamanlama pistonu, Charles yasasının pratik uygulamalarıdır. sabit kalır ve tersi de doğrudur.

Jacques Charles, gaz genleşme teorisini 5 Haziran 1783'te geliştirdi ve Montgolfier kardeşlerin bir balonun ateşle şişmesini seyretti ve yere dönmeden bir buçuk mil uçurdu. Balonun içindeki havayı ısıtmak suretiyle genişlemiş, ancak balonun içinde daralmış olarak kalmıştır. Hava, hacmi eşit soğuk hava hacminden daha büyük olana kadar genişledi ve balon yükselmeye başladı. Balonun içindeki hava, çevresindeki hava ile aynı hacme kadar soğuduğunda, toprağa geri döner.

Bir otomobilin yanmalı motoru için prensip aynıdır. Motorun silindirlerinde bulunan yakıt yandığında, pistonu silindir dışına iten ısıdan genleşir. Üretilen kinetik enerji krank milini döndürür ve otomobili hareket ettirir.

Marketten satın alınan donmuş bir hindideki pop-up zamanlayıcı aynı prensibi izler. Hindi iç sıcaklığı yeterince yüksek olduğunda, içine hapsolmuş hava genişler ve zamanlayıcı çıkmaya zorlayarak kuşun pişmiş olduğunu gösterir.