Bir Tepeyle Bir Dağ Arasındaki Fark Nedir?

Bir Tepeyle Bir Dağ Arasındaki Fark Nedir?

Birçok jeolog, bir yeryüzü çevresini, topoğrafyasının en az 300 metre veya üzerinde üstünde ise dağ olarak sınıflandırır. Dağlar dik eğimli kenarlara, yuvarlak veya keskin sırtlara ve bir zirve veya zirveye sahiptir. Tepeler o kadar yüksek veya dik değildir, ancak tipik olarak açık bir zirvesi vardır.

Bir dağ ile tepe arasındaki en belirgin fark, isimdir. Dağlar normalde Mount teriminden önce gelir, ancak tepeler tipik olarak resmi bir kimliğe sahip değildir. Tepeler ayrıca daha yuvarlak, görünüşte yumuşak ve tırmanması daha kolaydır. Geniş bir yeryüzü biçiminin bir dağ mı yoksa tepe mi olduğunu tespit etmenin standart bir yöntemi yoktur, bu da farklılıklarını belirleyici ve belirleyici hale getirir. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, ikisini yükseklik olarak belirlerken, yükseklik sınıflandırması 1970'lerde kaldırılmıştır.