Hakimiyet Prensibi Nedir?

Hakimiyet Prensibi Nedir?

Baskınlık ilkesi, zıt özelliklere sahip bireylerin yavrularının sadece baskın özelliği ifade edeceğini belirten genetik bir yasadır. "Mendel'in Kanunu."

Mendel, ikinci nesildeki çocuklarda yalnızca baskın özellik gösterilse de, üçüncü nesilde görünmez veya resesif olan özelliğin tekrar ortaya çıktığını gözlemledi. Bununla birlikte, Mendel şu an tam hakimiyet olarak adlandırılan yalnızca bir tür egemenlik gözlemledi. Eksik baskınlık, beraberlik ve taklitçilik de dahil olmak üzere başka baskınlık türleri vardır.

Diğer fenomenler ayrıca gen ekspresyonunu da etkiler. Bu faktörler değişken penetrasyon, değişken ekspresyon ve epiztaziyi içerir.