Gamete Kadını Nedir?

Gamete Kadını Nedir?

Dişi gamete yumurta veya yumurta denir. Dişi gamete üreme sürecine başlamak için sperm adı verilen erkek cinsiyet hücresi tarafından döllenir.

Dişi gametler, bir tür hücre bölünmesi olan mayoz yoluyla üretilir. Sadece bir tane kromozom seti içerirler. Yumurtalar olgunlaşır ve dişinin yumurtalıklarında depolanır. Sperm hücrelerine kıyasla, yumurtalar nispeten büyük ve hareketsizdir. Kadınların rahim içine periyodik olarak salınırlar, burada bir sperm hücresi tarafından döllenene veya menstrüasyon sırasında dişinin vücudundan atılana kadar kalırlar. Yumurta döllenirse, yumurta ve sperm iki set kromozom içeren bir zigot oluşturur.