Eşdeğer Kümeler Nedir?

Eşdeğer Kümeler Nedir?

Her kümede aynı sayıda öğeye sahiplerse iki küme eşdeğer olduğu söylenir. İki eşdeğer küme, sembolik olarak A ~ B olarak temsil edilir. Eşit kümeler her zaman eşdeğerdir, ancak iki eşdeğer küme her zaman eşit değildir.

A = {1,2,3,4,5} olarak ayarlandıysa ve B = {a, b, c, d, e} olarak ayarlandıysa, n (A) = 5 ve n (B) = 5 olur. , n (A) = n (B) veya A kümesindeki öğelerin sayısı, B kümesindeki öğelerin sayısına eşittir. Bu nedenle, A kümesi, B kümesine veya A ~ B'ye eşittir.

Eğer A = {1,2,3,4,5} ve B = {5,4,3,2,1} olarak ayarlanmışsa, her iki set de aynı elemanlara ve aynı elemanlara sahiptir. Bu tür kümelere eşit kümeler denir. Ayrıca farklı sırayla aynı sayıda elemana sahiptirler. Dolayısıyla, n (A) = n (B) = 5 veya A ~ B.