Topluluk ve Toplum Arasındaki Fark Nedir?

Topluluk ve Toplum Arasındaki Fark Nedir?

Bir topluluk ile bir toplum arasındaki en büyük fark, bir topluluğun belirli bir coğrafi bölgeyle sınırlı olmasıdır, ancak bir toplum farklı yerlerde yaşayan insanlardan oluşabilir. Bir diğer fark, bir toplumun insanlar arasındaki doğrudan ve dolaylı sosyal bağlantılardan oluşmasıdır, ancak bir topluluk daha yakından bağlantılı bireylerden oluşur. Örneğin, bir kasabada yaşayan insanlar bir topluluğu temsil ederken, kasabada yaşayan eyalette yaşayan herkes bir toplumu oluşturur.

Toplumlar ve topluluklar arasındaki diğer bir fark, birkaç toplumun bir toplum içinde yer alabilmesidir, ancak her toplum diğerinden ayrıdır. Toplumlar genellikle farklı kökenlerden, sosyal sınıflardan ve ırklardan insanlarla daha fazla çeşitlilik içerir. Öte yandan, topluluktaki insanlar genellikle benzer özellikleri paylaşırlar.

Topluluk üyeleri genellikle kendi resmi olmayan kurallarını oluşturur ve aynı gelenekleri izler. Bir toplumun üyeleri aynı genel yasa ve kuralları takip etseler de, genellikle bireysel gelenekler yaratırlar. Ek olarak, bir topluluğun üyeleri düzenli olarak birbirleriyle bağlantıya geçerler, ancak aynı topluluğun üyeleri bir daha asla görüşemez. Sonuçta, bir topluluğun bir topluluktan bir grup insanın büyüklüğüne bakarak ayırt edilmesi en kolay yoldur.