Godparent Olmak İçin Kaç Yaşında Olmalısınız?

Godparent Olmak İçin Kaç Yaşında Olmalısınız?

En azından, vaftiz ebeveyni yetişkin olmalı, söz konusu çocuk için yetişkin sorumluluklarını üstlenebilsin. Bu gereksinim dışında vaftiz babası için yaş sınırı yoktur.

Bir vaftiz babası, çocuğun şu anda üstlenemediği sorumlulukları etkili bir şekilde üstlenir. Geleneksel olarak, vaftiz babası çocuğu vaftiz konusunda destekler ve gençler için bir inanç mesleği haline getirir. Günümüzde, bu rol dolaylı olarak dini anlamını yitirmiştir ve ebeveynlerin, çocuğun gelişimi ve yetişmesine ilgi duyması için seçilen herhangi bir yetişkinle ilgilidir.