İnanç İfadelerinin Bazı Örnekleri Nelerdir?

İnanç ifadeleri, bir dinin teolojisinin en önemli prensiplerini ele alır ve genellikle “İnanıyoruz” ile başlar. Bu inancın özel içeriğini belirlemeye devam ederler ve ifadeyi destekleyen kutsal metin referanslarını içerirler.

İsa'nın insanına dair bir inanç ifadesinin bir örneği şöyle diyebilir: “Biz İsa Mesih'in Baba'nın sonsuz Oğlu olduğuna inanıyoruz. Günahsız yaşamına, mucizelerine, öfkeli ölümüne, inancına inanıyoruz. bedensel diriliş, Tanrı'nın sağ eline yükselişinde ve gelecekteki iktidar ve zaferde geri dönüş. ” Bu durumda, inanç beyanı Yuhanna 1: 1'den gelen İncil ayetleri üzerine kuruludur; 1 Korintliler 15: 3-8; ve İbraniler 4:15.

Diğer dinlerin kendi kutsal yazılarına ve geleneklerine dayanan benzer inanç beyanları vardır.