Okyanus, Dünyadaki Yaşam İçin Neden Bu Kadar Önemli?

Hem hidrolojik döngüde hem de karbon döngüsünde oynadığı rol nedeniyle okyanus, dünyadaki yaşam için önemlidir. Su döngüsü veya H olarak da bilinen hidrolojik döngü 2 O döngüsü, gezegenin su sirkülasyonu, buharlaşması ve çökmesi arasında var olan ilişkiyi ifade eder. Karbon döngüsü, atmosferdeki karbon dioksit miktarını belirler.

Suyun okyanustan buharlaşması, hidrolojik döngünün birincil fazlar arası taşıma sistemidir. Dünyanın kara kütlelerinde suyun hava sistemlerinde taşınması ve değiş tokuşuna ek olarak, buharlaştırılmış suyun atmosferik taşınması, termal enerjinin ekvatoral bölgelerden alt ve alt bölgelere subtropikal bölgelere taşınmasına yardımcı olur.

Karbon döngüsü, okyanusun insan aktivitesi tarafından üretilen atmosferik karbondioksitin yaklaşık yüzde 50'sini emmesini sağlar. Okyanus, atmosferin 50 katı karbon dioksit depolama kapasitesine sahiptir ve fosil yakıtların kullanımıyla üretilen miktardan daha fazla okyanusta bulunabilir. Soğuk okyanus suyu karbondioksiti yüksek enlemlerde çözer. Çözünen gaz daha sonra yüzlerce yıl boyunca kalabileceği derinliklere daha düşük derinliklere batırılarak taşınır.