CO2 Moleküler Kuvvetleri Nedir?

CO2 moleküller arası kuvvetler, karbon dioksitin birleşmesine ve karbon dioksit oluşturmasına neden olan oksijen atomları arasındaki çekim kaynaklarıdır. Moleküller arası kuvvetlerin etkisi, mikroskopta ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere verilerin analiz edilmesiyle gözlemlenmelidir. buhar basıncı.

Üç tür moleküller arası kuvvet vardır. En zayıfı, diğer molekülleri çeken elektronların rastgele hareketlerinden kaynaklanan Van der Waals kuvvetleri olarak bilinir. Diğer moleküller arası kuvvet türlerinde, çekim kutuplu bağların varyansına dayanmaktadır. Hidrojen bağlarında, hidrojen bağının atomları, hidrojene pozitif bir yük verecek şekildedir. CO2, hidrojen içermediğinden, hidrojen bağları kullanmaz. Karbondioksit iki oksijen atomundan ve bir karbon atomundan oluşur. Oda sıcaklığında gaz halindedir ve Dünya atmosferinin bir bileşenidir.