En Saf Su Nedir?

En Saf Su Nedir?

Yağmur suyu, Dünya üzerinde mevcut olan en saf su şekli olarak kabul edilir. Suyun güneş tarafından buharlaşması, tuzların ve diğer yabancı maddelerin suyun dışında kalmasına izin verir. >

Her ne kadar yağmur suyu en saf su şekli olarak kabul edilse de, Dünya yüzeyine ulaştığında genellikle saflıktan çok daha azdır. Yağmur atmosfer içinde hareket ettikçe, havada bulunan parçacıkları ve yabancı maddeleri toplar. Kimyasallar ve kirleticiler yağmurda toplanabilecek yabancı maddeler arasındadır. Bu kimyasallar, Dünya'ya ulaştığında suyun saflığını büyük ölçüde değiştirebilir.

Su genellikle asit-baz ölçeğinde nötrdür. En doğal haliyle neredeyse mükemmel bir yedi. Pek çok kimyasal madde veya kirleticiden geçen yağmur, yediden çok azdır ve genellikle beşte bir yerde yatar. Beş, ölçeğin asit tarafına daha yakındır ve asit yağmuru ismini garnitür. Asit yağmuru derhal zararlı olmak zorunda değildir, ancak kirlilik ve kimyasalların neden olduğu asit yağmuru uzun vadeli etkileri hem insanlara hem de dünyadaki bitki yaşamına zarar verebilir.