Çamaşır suyu PH seviyesi nedir?

Çamaşır suyu PH seviyesi nedir?

Çamaşır suyu pH değeri yaklaşık 12 veya 13'tür. pH ölçeği, çözücünün su olduğu çözeltilerin asitliği veya bazlığı için bir ölçü olarak kullanılır. PH değeri 7 veya daha düşük olan çözeltiler asittir, bu sayının üstünde olanlar baziktir.

Saf suyun pH değeri 7'dir. Daha düşük veya daha fazla asidik değeri olan maddeler, limon (2.2), şarap ve bira (4.0) ve pil asidini (1.0) içerir. Daha yüksek veya daha fazla bazik pH değerine sahip maddeler, ağartıcının yanı sıra amonyak (11.0) ve insan kanını (7.4) içerir. Ağartıcı pH 12'de son derece bazik sayılabilir ve çıplak ciltle temas etmesine izin verilmemelidir.