Kireç PH düzeyi nedir?

Kireç PH düzeyi nedir?

Bir limonun veya bir kireçin pH seviyesi yaklaşık olarak 2.2'dir, çünkü her ikisi de yüzde 5 ila 6 oranında sitrik asit içeren yüksek asitlidir. Asidik olduğu söylenirken, pH seviyesinin 7'nin üzerinde olanlara bazik olduğu söylenir.

Saf su, asidik veya bazik olmadığı için yedise yakın bir pH seviyesine sahiptir. Bir madde ne asit ne de bazik değilse, nötr olarak adlandırılır. Suya kimyasallar eklendiğinde çözeltiyi bir baz veya bir aside dönüştürür. Asit örnekleri arasında limon suyu ve sirke bulunur. Baz örnekleri, lye, magnezya sütü ve amonyaktır.

pH ölçeği, 1909'da Danimarkalı kimyager Saren Peder Lauritz tarafından verildi. pH sembolünün ne anlama geldiğine dair tartışmalar olsa da, genellikle pH terimi bir molekül içindeki hidrojenin gücünü ifade eder. Bir çözeltinin pH'sini belirlemek için çeşitli göstergeler kullanılabilir. Evrensel gösterge kağıdı çözeltiye batırılır ve özelliklerine bağlı olarak renk değiştirir. Kağıt emicidir ve evrensel göstergedeki renkleri içerir.