E = mc2'nin Basit Bir Açıklaması Nedir?

Einstein denkleminin basit bir açıklaması, E = mc kare, küçük miktarlarda kütlenin, büyük miktarlarda enerjiye eşdeğer olduğu anlamına gelir. Einstein'ın denklemi devrimciydi çünkü madde ve enerjinin aynı şeyin farklı tarafları olduğunu gösterdi.

Einstein'ın en ünlü denkleminde "E" enerji anlamına gelir, "m" kütle anlamına gelir ve "c" ışık hızını ifade eder.

Kütle, tüm fiziksel nesnelerin temel özelliklerinden biridir. Bir nesnede ne kadar madde bulunduğunu belirler. Aynı zamanda bir nesnenin ataletinin bir ölçüsüdür: bir nesneyi dinlenmekten uzaklaştırmanın veya hareket halindeyken rotasını değiştirmenin ne kadar zor olduğunu.

Eşitliği, teknik olarak atalet anlamında kütle ile ilgilidir. Durağan bir sistem veya nesnedeki toplam enerji miktarının, kütlesine eşdeğer olduğunu, ışık hızının karesi ile çarpıldığını belirtir. Işık hızı "C", saniyede 186.000 mil.

Işık hızının karesi çok büyük bir rakam olduğundan, Einstein'ın denklemi, küçük miktarlarda kütlenin büyük miktarda enerjiye eşdeğer olduğunu belirtir. Bu denklem nükleer silahların geliştirilmesinde güçlü bir yardımcı oldu.