DNA denatüre olduğunda ne olur?

DNA denatüre edildiğinde, çift sarmalı bir arada tutan hidrojen bağları parçalanır, DNA molekülünü iki tek kordondan ayırır. Tusculum Koleji'nde Biyoloji.

DNA'nın erime sıcaklığı üç faktöre bağlıdır. Bir tanesi, örnekteki guanin ve sitozin çiftlerinin sayısıdır. Bunun nedeni G-C çiftlerinin üç hidrojen bağı paylaşırken, adenin ve timin çiftlerinin sadece iki hidrojen bağı paylaşmasıdır. İkinci faktör sodyum konsantrasyonu. Artan sodyum konsantrasyonu, DNA çift sarmalının stabilitesini arttırırken, azaltılmış sodyum konsantrasyonu çift sarmalın daha az stabil olmasını sağlar. Son olarak, bir DNA hibritinin uzunluğu da erime sıcaklığını etkiler. Bunun nedeni, daha uzun melezlerin denatürasyon sırasında kırılacak daha fazla hidrojen bağına sahip olmasıdır.

Bir iplikçik DNA denatüre edildikten sonra çoğaltılabilir. Bilim adamları bunu, tek zincirin bir ucuna kısa bir DNA parçası ekleyerek yaparlar. Bu DNA parçasına primer denir. Sonra bilim adamı DNA polimeraz adlı bir enzim ekler. Bu enzim, tek DNA teli üzerindeki bazları tanır ve yeni DNA teli için tamamlayıcı bazlar ekler.