Gazyağı Yoğunluğu Nedir?

Gazyağı Yoğunluğu Nedir?

Metrik ölçümlerde, kerosenin yoğunluğu metreküp başına 820,1 kilogramdır. Emperyal ölçümlerde bu yoğunluk metreküp başına 50,8 pound'a eşittir.

Kerosen, yağlı bir dokuya ve özel bir kokuya sahip yanıcı, soluk sarı veya renksiz bir sıvıdır. En çok lambalarda, fırınlarda ve jetlerde yanma için yakıt olarak kullanılır. Aynı zamanda yağlar ve böcek ilaçları için bir çözücüdür. Gazyağı ilk olarak 1850'lerde kömür katranı ve şeyl yağlarından üretildi ve birincil yakıt kaynağı olarak yaygın şekilde kullanıldı. 1859'da, bunun yerine bol miktarda petrolden yapılmaya başlandı.