Kömür ve Kola Arasındaki Fark Nedir?

Kömür ve kok arasındaki temel fark, kömürün doğal kaynak olduğudur ve kok, yıkıcı damıtma tarafından üretilen türev ürünüdür. Her ikisi de yakıt olarak kullanılır, ancak kok daha yüksek karbon içeriği ve az yabancı maddeler. Kok ayrıca demir cevheri eritme sırasında indirgeyici madde olarak kullanılır.

Kömür, milyonlarca yıl boyunca gerçekleşen bitki ömrünün anaerobik çürümesiyle oluşan doğal olarak bulunan fosil bir yakıttır. Yakıt yandığında açığa çıkan enerji, kömürde bulunan hidrokarbonlarda depolanan ilk güneş enerjisinden gelir. Kok, kömür katranı ve kömür gazı gibi kömürdeki safsızlıkların oksijensiz bir fırında yüksek sıcaklıklarla giderildiği zaman kalan şeydir. İşlem sırasında oksijenin olmaması kömürün yanmasını önler. Kömürün aksine, kok kömürü çok az veya hiç sigara içmeden yakılabilir.