"Kök alımı" tanımı nedir?

"Kök alımı" tanımı nedir?

Kök alımı, bitkilerin topraktan veya diğer ortamlardan su almak için kullandığı ve onu bitkinin yapısının geri kalanına teslim eden süreçtir. Kökler her zaman nemi emer; . Kuru ya da kurak koşullar kök alımını yavaşlatır ve kökleri yeraltında sürmek için zorlar.

Kökler geçirgendir, yani suyu kolayca emerler. Bitki için en iyi su kaynağını bulmak için toprağa ulaşırlar. Bazı bitkiler su emilimini büyük ölçüde artıran kök kılları yetiştirir.

Su bitkiler için çok önemlidir. Büyüme, fotosentez ve organik moleküllerin bitkiye yayılması hayati öneme sahiptir.