Deniz Suyunda Çözünen En Çok Kullanılan İki Unsur Nelerdir?

Deniz Suyunda Çözünen En Çok Kullanılan İki Unsur Nelerdir?

Hidrojen ve oksijenden sonra, deniz suyunda çözülen en bol veya "ortak" element sodyum ve klorürdür, bu tuz oluşturmak için birleşir. Deniz suyunun tuzluluğu litre başına düşen tuz cinsinden ölçülür su, litre başına yaklaşık 35 gram tipik bir okuma ile veya yüzde 35'tir.

Atlantik Okyanusu, Dünya'nın beş okyanusunun en tuzlu olanıdır. Tuzlulukta bir düşüş, ekvatorun yanında ve her iki kutupta da farklı nedenlerle ortaya çıkar. Ekvatorun yakınındaki su için, tropik bölgelere yakın tutarlı tatlı su yağmurunun eklenmesi, yüzey suyunun tuzluluğunda bir azalmaya neden olur. İki kutbun yanındaki su için yağmur azalır; daha az yağmur ve güneş ışığı arttıkça, buharlaşma da artar, bu da tuzluluğun azalmasına neden olur.