Besin Zinciri ve Besin Ağı Arasındaki Fark Nedir?

Besin Zinciri ve Besin Ağı Arasındaki Fark Nedir?

Bir gıda ağı, bir ekosistem boyunca enerjinin gıda biçiminde nasıl hareket ettiğini, bir gıda zincirinin ağ boyunca belirli bir yol olduğunu gösteren kapsamlı bir haritadır. Dünyadaki çoğu gıda ağı birincil olarak enerjileri, güneş ışığından değil. Bu enerji, bitkiler tarafından fotosentez yoluyla yakalanır ve daha sonra çevredeki tüketicilere dağıtılır.

Bir gıda ağı, enerjinin bir ekosistemden geçerken alabileceği çok çeşitli rotaları tanımlar. Tek bir besin zinciri, şekerler ve proteinleri büyütmek ve sentezlemek için güneş ışığı kullanan ot gibi bir üreticiyle başlayabilir. Bu ot daha sonra birincil tüketici olarak sınıflandırılan bir çekirge tarafından yenilebilir. Bu zincirde, çekirge daha sonra bir kuş tarafından yenen bir kertenkele gibi ikincil bir tüketici tarafından yenilir.

Alternatif bir zincir, çekirgenin küçük bir kuş tarafından yenmesini ve ardından bir memeli tarafından yenilmesini sağlayabilir. Ekosistemdeki tüm potansiyel gıda zincirlerinin toplamı, eğer detaylı bir şekilde çizilirse, çevredeki tüketiciler arasında potansiyel olarak yukarı ve aşağı enerji dağıtımını gösteren karmaşık bir ağ oluşturur. Hem gıda zincirleri hem de gıda ağları ayrıntılı bir ekoloji çalışmasında yararlıdır.