Kütle Bulmak İçin Kullanılan Alet Nedir?

Bir nesnenin kütlesini ölçmek için kullanılan araçlar ölçek ve terazilerdir. Birkaç farklı ölçek ve terazi vardır ve gereken ölçüm türüne göre kullanılır.

Bir numunenin iki ana kütle metodu daralan ve çıkarmadır. Taring, uygun bir şekilde terazinin içinde veya üstünde bir kabın bulunduğu bir dengenin sıfırlanması ve ardından numunenin eklenmesi ile gerçekleştirilir. Ekrandaki kütle ölçümü sadece numunenin kütlesidir. Çıkarma metodu, bir numunenin kütlesindeki ve ilave numunesi olmayan kabın kütlesindeki farkı hesaplayarak numunenin kütlesini ölçmeyi içerir. Çıkarma yöntemiyle doğru sonuçlar elde etmek için boş kap eklenmeden önce bakiye sıfıra ayarlanmalıdır.