Ekosistemdeki Üreticilerin Rolü Nedir?

Ekosistemdeki Üreticilerin Rolü Nedir?

Üreticiler kendi yemeklerini yapabilir ve beslenmek için ekosisteme güvenemezler. Üreticilerin örnekleri fotosentetik mikropları ve bitkileri içerir.

Ekosistemdeki üreticiler, diğer türler için yiyecek ve besin sağlar. Örneğin, yeşil bitkiler fotosentez yoluyla kendi kendine beslenir ve daha sonra otlayan hayvanlar bitkileri kendi beslenmeleri için kullanır. Fotosentez, bir organizmanın güneş enerjisi veya ışık kullanarak organik bileşikleri sentezlemek için inorganik karbon kullandığı bir işlemdir. Ototroflar bir üreticidir çünkü kendi gıdalarını da karbondioksit gibi inorganik maddelerden yaratırlar. Üreticilerle beslenen tüketiciler heterotroflardır.