Hacmi ölçmek için hangi araç kullanılır?

Dereceli silindir, hacmi ölçmek için kullanılan bir araçtır. Dereceli silindirler, çeşitli boyutlarda bulunur. Kullanıcı, menisküsün altından hacmi, sıvının yüzeyindeki eğriyi okur.

Laboratuvarda kullanılan ikinci bir hacim ölçüm cihazı pipettir. Ampul pipetlerinin kalibrasyonu, her seferinde tek bir hacim verilmesini sağlar. Dört önemli rakam için doğrudurlar. Kullanıcılar, dereceli bir pipet kullanarak ölçtükleri hacmi değiştirebilir, ancak bu cihazlar geleneksel olarak yalnızca üç önemli rakama doğruluk sunar. Pistonlu hava tahrikli mikropipetler, bir mikrolitre kadar küçük hacimler verir ve kullanıcının bir düğmeye basarak ölçümü tekrar etmesine izin verir.