Sera Etkisi Nedir?

Sera Etkisi Nedir?

Isı enerjisi Dünya'ya güneş ışığı olarak gelir ve kızılötesi radyasyon şeklinde çıkar, ancak sera gazları atmosferden kaçmadan önce radyasyonun bir kısmını yakalar ve "sera etkisine" yol açar. > Atmosfere ortam sıcaklığının büyük bir kısmını verir. Bununla birlikte, sera gazları çevrede varlığını arttırdıkça, sonuç olarak Dünya'nın sıcaklığı yükselmiştir.

"Sera etkisi" terimi, Dünya atmosferinin insan yapımı bir sera ile aynı şekilde çalıştığı fikrinden gelir. Bu yapı, esas olarak camdan yapılmıştır ve güneş ışığının içeri girmesine izin verir, ancak ortaya çıkan ısıyı yapının içinde tutar. "Sera gazları" bir çok kaynaktan gelir, ancak genel olarak azot oksit, metan, karbondioksit ve aerosollere giren gazlardan oluşur.

Sanayileşme 1850 civarında başladığından beri, çevredeki sera gazı seviyeleri yaklaşık yüzde 25 arttı. Fosil yakıtların gelmesi ve elektrik ihtiyacı, enerji tüketiminin daha fazla sera gazı emisyonuna yol açacağı anlamına geliyordu. Hükümet plancıları için zorluk kalkınma ve çevre koruma arasında mutlu bir ortam bulmaktır.