Plastiğin Yoğunluğu Nedir?

Çok sayıda farklı plastik türü olduğundan, plastiğin yoğunluğu oldukça değişkendir; tipik olarak, plastiklerin yoğunluğu 0,5 ila 4,0 g /cm <3> dir. Düşük uçta, 0,65 g /cm 3 . Üst kısımda, 3.9 g /cm <3> 3'lük yoğunluğa sahip TFE Tetron B gibi plastikler var.

Yoğunluk hacimsel kütle üzerinden hesaplanır ve emperyal ölçüm sistemini kullanan ülkelerde bile küp küp başına gram cinsinden ölçülür. Plastikten bahsederken üç farklı yoğunluk türü vardır: kütle yoğunluğu, katı yoğunluk ve eriyik yoğunluğu.