Patojen örnekleri nelerdir?

Patojen örnekleri arasında Ebola, kuduz, norvirüs, rinovirüs ve stafilokok yer alır. Patojenler genel olarak üç gruba ayrılabilir: bakteri, virüs ve mantarlar. Bunlar ayrıca genellikle bulaşma yollarına göre de sınıflandırılır. Örnekler arasında E. coli gibi gıda kaynaklı patojenler ve influenza gibi havadan kaynaklanan patojenler bulunur.

Bakteriyel patojenler, konakçıya girdiklerinde olumsuz sağlık etkilerine veya hastalığa neden olan mikroskobik canlı organizmalardır. Bakterilerin çoğu zararsızdır veya insanlara bile faydalıdır, ancak tehlikeli olan bazı yaygın bakteriler, strep boğazı, pembe göz ve zatürree dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıklara neden olan myobacterium tuberculosis, staphylococcus ve streptococuss'tur.

Viral patojenler, bakteriler dahil sadece canlı organizmaların hücrelerinde çoğalmaları ve konakçılarına daha sık zarar vermeleri bakımından farklılık gösterir. Ayrıca antibiyotiklerle tedavi edilemezler. Bazı örnekler, cowpox, ebola, hepatit, insan immün yetmezlik virüsü, grip ve kuduzdur.

Yaygın olarak gıda veya su ile bulaşan patojenler arasında, yaygın bir ishal nedeni olan kampilbakter; clostridium botulinum veya botulism; listeria monocytogenes veya listeriosis; nörovirüs; salmonella; ve shigella.

Havadaki patojenler, genellikle burun ve boğazı tahriş etmeleri ve mukus ve tükürük yoluyla başkalarına geçmeleri bakımından belirgindir. "Havadan yayılan" bir patojen genellikle tehlikeli bir mutasyon olarak kabul edilir. İnfluenza dışında, havadaki yaygın patojenler arasında soğuk algınlığına neden olan rinovirüs ve koronavirüs bulunur.