Prekapiller Sfinkterlerin İşlevi Nedir?

Tortul sfinkterin amacı, kanın kılcal damarlara akışını ayarlamaktır. Bu düz kaslar büzülür ve kanı vücudun en çok ihtiyaç duyduğu bölgeye yönlendirmek için bir kapak işlevi görür. Reference.com'a göre her bir kılcal dalı arteriolden çıkışında çevreler.

Kan insan vücudundan akarken, dallı bir arter sisteminden kılcal damarlara doğru hareket eder, burada atık maddeleri toplarken oksijen ve besin sağlar. Daha sonra deoksijenlenmiş kan, dallı damar sisteminden kalbe döner. Vücudun sınırlı bir kan arzı olduğundan ve dokuları enerji ve oksijen gereksinimlerindeki faaliyetlerine bağlı olarak farklılık gösterdiğinden, "prekapiller sfinkerler aktif olmayan dokulara kan akışını azaltır ve aktif dokulara serbest akış sağlar" . Bu mekanizma, bir yemekten sonra kan akışının sindirim sistemine artmasına, sindirime ve besin emilimine yardımcı olmasına izin verir.

About.com'a göre, vücudun her yerine sürekli kan verilir. Prekapiller sfinkerler herhangi bir zamanda yalnızca belirli kılcal yatakları kapatır. Belirli bir kılcal yatak kapatıldığında kan, damar kanalını kullanarak damardan kanamaya serbestçe akar.