Oksijen Donma Noktası Nedir?

Oksijen Donma Noktası Nedir?

Oksijen donma noktası eksi 361.82 derece Fahrenheit'tir. Kaynama noktası eksi 297.33 derece Fahrenheit'tir. Atom numarası sekiz, bağıl atom kütlesi 16'dır. Oda sıcaklığında renksiz, kokusuz bir gazdır.

Joseph Priestley, 1774 yılında elementel oksijeni keşfetti. Oksijen kelimesi Yunanca kökenlidir. "Oxy genleri" kelimesini oluşturan kısımlar asit yağmuru anlamına gelir. "O" olarak kısaltılan oksijen elementi iki şekilde oluşur: oksijen (O2) ve ozon (O3). Kraliyet Kimya Derneği'ne göre, atmosfer içinde doğal olarak oksijen oluşur. Oksijen, Dünya kabuğunun kütlesinin yüzde 49.2'sini oluşturur ve tüm biyokütlenin önemli bir bileşenidir.